Conferencia de Katowice sobre cambio climático, diciembre 2018